Báo giá thiết kế bộ nhận diện thương hiệu

Báo giá thiết kế bộ nhận diện thương hiệu

Để có bộ nhận diện thương hiệu đẹp. Điều cần thiết là có ý tưởng cụ thể, đáng tin cậy, dễ nhớ. Cần có sự đồng nhất trong hạng mục trong bộ nhận diện thương hiệu, bản sắc và đặc trưng cuối cùng cần phải nổi bật, truyền đạt được thông điệp của công ty, doanh nghiệp.

Do đó, hệ thống nhận dạng thương hiệu đóng vai trò rất quan trọng với sự phát triển tổng thể thương hiệu, giúp khách hàng, đối tác nhìn thấy được sự chuyên nghiệp ở doanh nghiệp, công ty.

Báo giá thiết kế bộ thương hiệu

Gói 01

Giá : 5,000,000VND.

Bộ nhận diện thương hiệu cơ bản 1 bao gồm:

Thiết kế logo: 1 mẫu

Thiết kế brochure: 1 mẫu

Thiết kế phong bì: 2 mẫu

Thiết kế catalog: 1 mẫu (20 trang cả bìa)

Thiết kế danh thiếp: 1 mẫu

Gói 02

Giá : 7,000,000VND.

Bộ nhận diện thương hiệu 2 bao gồm:

Thiết kế logo: 1 mẫu

Thiết kế brochure: 1 mẫu

Thiết kế phong bì: 3 mẫu

Thiết kế catalog: 1 mẫu (36 trang)

Thiết kế danh thiếp: 1 mẫu Thiết kế nhãn đĩa CD DVD blue-ray: 1 mẫu

Gói 03

Giá : 10,000,000VND.

Bộ nhận diện thương hiệu 3 bao gồm:

Thiết kế logo: 1 mẫu

Thiết kế brochure: 1 mẫu

Thiết kế phong bì: 3 mẫu

Thiết kế catalog: 1 mẫu (> 36 trang)

Thiết kế danh thiếp: 1 mẫu Thiết kế nhãn đĩa CD DVD blue-ray: 1 mẫu

Thiết kế Tài liệu thuyết trình: 1 mẫu

Thiết kế Nhãn thư tín: 1 mẫu

Thiết kế Thẻ nhân viên: 1 mẫu

Thiết kế Đồng phục: 1 mẫu cho cả nam và nữ