Category: Tin tức

Tin tức

Biểu mẫu phiếu thu, phiếu chi

In Phiếu Thu Chi, In Phiếu Xuất Nhập Kho Phiếu thu là biểu mẫu quan trọng được sử dụng để ghi nhận việc thu tiền mặt trong các giao dịch kinh doanh. Ngược lại, phiếu chi là chứng từ quản lý việc chi tiền mặt cho các mục đích kinh doanh. Việc in phiếu thu

Read More
HƯỚNG DẪN GIAO NHẬN HÀNG HÓA

CHÍNH SÁCH GIAO NHẬN HÀNG HOÁ CHÍNH SÁCH VẬN CHUYỂN VÀ GIAO NHẬN  Công ty www.songphuongjsc.com giao sản phẩm và dịch vụ theo các điều khoản và điều kiện sau:  – Nên kiểm tra sản phẩm, đối chiếu với hóa đơn chứng từ, phiếu giao hàng trước khi mua hàng hóa. Nếu nhờ người khác

Read More