In thiệp cưới giá rẻ

In thiệp cưới giá rẻ

GIÁ IN THIỆP CƯỚI VÀ MẪU MỚI NHẤT

THIỆP CƯỚI IN HÌNH CÔ DÂU CHÚ RỂ

Giá : 4.000 đồng/ bộ  (số lượng > 300 bộ )

Giá bao gồm : 

+ In nôi dung thiệp rượu và bao thư 

+ In thiệp hỷ bao gồm hình cô dâu và chú rể 

+ In sơ đồ nhà hàng

(Thời gian giao hàng 3 -5 ngày kể từ khi chốt file thiết kế )

THIỆP CƯỚI IN OFFSET

Giá : 4.000 đồng/ bộ  (số lượng > 300 bộ )

Giá bao gồm : 

+ In nôi dung thiệp rượu và bao thư 

+ In thiệp hỷ bao gồm hình cô dâu và chú rể 

+ In sơ đồ nhà hàng

(Thời gian giao hàng 3 -5 ngày kể từ khi chốt file thiết kế )

THIỆP CƯỚI TRUYỀN THỐNG SẮC ĐỎ

Giá : 4.000 đồng/ bộ  (số lượng > 300 bộ )

Giá bao gồm : 

+ In nôi dung thiệp rượu và bao thư 

+ In thiệp hỷ bao gồm hình cô dâu và chú rể 

+ In sơ đồ nhà hàng

(Thời gian giao hàng 3 -5 ngày kể từ khi chốt file thiết kế )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *