HƯỚNG DẪN ĐẶT CỌC VÀ THANH TOÁN

* Sau khi chọn được mặt hàng hoặc dịch vụ bạn cần! Người mua có thể thanh toán hàng hoá và dịch vụ theo các cách sau: 1. Thanh  toán trực tiếp tại cửa hàng hoặc công ty chúng tôi (Tiền mặt, quẹt thẻ tín dung, trả góp qua hệ thống Mpos) 2. Thanh toán

Read More