Bao thư là gì? tại sao phải in bao thư?

In bao thư là gì? Bao thư (phong bì) là 1 sản phẩm in ấn làm bằng giấy, chúng là 1 dạng bao bì dùng để đựng những vật phẳng, mỏng (chủ yếu bỏ giấy vào). Bao thư được dùng làm phương tiện để trao đổi thông tin qua đường bưu điện, một số người

Read More